Case study: Masan – Để năng lực cạnh tranh được nâng cao và tiết kiệm chi phí

Bối Cảnh

Trong bối cảnh hiện tại về việc đầu tư  mua hàng phía Masan Consumer gặp không ít khó khăn về việc đầu tư nguyên vật liệu, dịch vụ để kinh doanh sản xuất. Nhiều câu hỏi được đặt ra, làm sao để có thể rút ngắn quá trình mua hàng.

Thách Thức

Không ít những khó khăn và rào cản đối  với một phần lớn của Công ty hiện tại  điển hình như sự thiếu minh bạch, khan hiếm nguồn hàng và nhà đầu tư trong  trong đầu tư sản xuất….

Giải Pháp: Hệ thống đấu thầu trực tuyến (Masan Bidding Online)

Hệ Thống đã giải quyết được nhiều vấn đề của Masan đặt ra, điển hình:

  • Minh bạch
  • Số hóa vận hành
  • Bắt kịp xu hướng Paperless
  • Tạo sân chơi riêng cho Masan và đối tác của phía Masan
  • Tương tác mạnh hơn với khách hàng
  • Giải quyết bài toán khan hiếm hàng cũng như khan hiếm khách…
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *