QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP

  • Số hóa quy trình mua hàng, quản lý tập trung hoạt động mua hàng trở nên thuận tiện, hiệu quả chi phí và tối ưu hơn.
  • Hệ thống cung cấp nền tảng giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và tương tác với nhà cung cấp, từ đó chủ động trong việc kiểm soát chất lượng mua hàng và kinh tế hơn.
  • Hệ thống cũng giúp quý khách hàng quản lý xuyên suốt quá trình từ chọn lựa Nhà cung cấp, Hợp đồng, Đơn hàng, lịch sử trạng thái từng đơn hàng và lưu trữ tập trung.

QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

  • Tổng hợp và lưu trữ thông tin của các nhà cung cấp đã đăng ký thành viên, giúp chủ động trong việc chọn nhà cung cấp ở các lần mua hàng, giảm rủi ro.
  • Cho phép kết nối giữa nhiều bộ phận trong các gói thầu, tăng tính khách quan và dễ dàng tìm được nhà cung cấp phù hợp nhất.
  • Cho phép tạo ra các gói thầu online tập trung, chuyên nghiệp và nhanh chóng.

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG – ĐƠN HÀNG
VÀ THANH TOÁN

  • Hệ thống giúp quản lý xuyên suốt quá trình phức tạp từ hợp đồng đến đơn hàng và thanh toán, giảm thiểu công tác rà soát, đối chiếu hóa đơn thủ công.
  • Dễ dàng và thuận tiện cho việc tìm kiếm và sắp xếp cũng như kiểm soát tình trạng của hợp đồng và các PO liên quan.
  • Giảm rủi ro và tăng hiệu quả mua hàng.