Khi cung cấp giải pháp phần mềm, công ty APE luôn cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu khách hàng bao gồm thông tin từng người dùng, vai trò và mật khẩu qua email cho từng nhân sự. Trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập hệ thống, người sử dụng có thể sử dụng tiện ích “Quên mật khẩu” để yêu cầu hệ thống phần mềm thiết lập lại mật khẩu đăng nhập. Dữ liệu trên phần mềm được sao lưu định kỳ theo thỏa thuận riêng của từng khách hàng. Toàn bộ dữ liệu là của khách hàng và công ty APE không can thiệp, sao chép hay làm lộ thông tin khách hàng.

Công ty APE thực hiện cung cấp phần mềm với từng khách hàng qua Hợp đồng, trong đó quy định rõ phạm vi công việc, thời gian và thông tin liên quan đến thanh toán. Việc thanh toán cho công ty APE được thực hiện thông qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty:

Chủ tài khoản (tiền Việt):  Công Ty Cổ Phần APE TECHS

Số Tài khoản (tiền Việt):  19036766165015

Ngân hàng: TECHCOMBANK- CN TRẦN NÃO QUẬN 2

Công ty APE không chấp nhận huỷ hợp đồng và trả lại tiền sau khi Quý khách hàng đã thanh toán và nhận được giấy phép hoặc quyền sử dụng phần mềm.

Với tinh thần “Kỷ luật – Rõ ràng – Tận tình”, công ty APE cam kết luôn cung cấp sản phẩm/dịch vụ nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng với chất lượng tốt nhất, chi phí hợp lý nhất.